Ytringsfrihet Definisjon og betydning

Frihet eller ytringsfrihet varierer og kommer i forskjellige former.

Mens noen ser på det på den demokratiske måten å si fra og å kunne gjøre ting som du vil, bør privilegier også utvides til andre nivåer.

Av hensyn til menneskerettighetene til mennesker, må hvert land gi innbyggerne og kunstnerne også den friheten de trenger.

Definisjonen av ytringsfrihet

makten eller retten til å uttrykke sine meninger uten sensur, tilbakeholdenhet eller juridisk straff.

Friheten i dette tilfellet inkluderer, men ikke begrenset til, friheten til å uttrykke sine hjerter og tanker, som uttrykkes av Deeyah Khan. Deeyah er en kritikerrost komponist, musikkprodusent og filmregissør med en Emmy-prisvinnende dokumentar i kattungen hennes.

Deeyah Khan leverte denne påstanden i sin uttalelse sendt til FN i mars 2014.

Kunst har gjennom årene fungert som et kraftig kommunikasjonsmedium, og har den medfødte evnen til å gå utover de språklige og kulturelle grensene.

Påstanden om at kunst er et gjennomførbart kommunikasjonsmedium er ikke koblet til de forskjellige formene den tar, for eksempel intrikate, grunnleggende, frekke eller sublime – det er dette som gjør uttrykksfrihetskonseptet mye surrealistisk

Van Jones presenterte en graf som nøyaktig representerer samspillet mellom de fire aspektene av samfunnet og dets ulike medlemmer – som faktisk er et stort innspill til betydningen av uttrykk i kunst. Derfor er kunst viktig.

ytringsfrihet i kunsten

ytringsfrihet i kunsten

Alle komponentene der er en del av de innebygde kreativitetene for transformasjon og innovasjon. Avhengig av hvordan kunstneren går frem, kan kunst brukes til å male forskjellige bilder. Det kan komme ut som et uttrykk for håp eller protest, akkurat som det kan brukes til å uttrykke motstand og opprør.

Kunst kan brukes på mange andre måter, for eksempel i å starte samtaler, peke på nyere oppfinnelser og bringe flere inn i kunnskap om det som foregår i det offentlige rom. Det har blitt hevdet på mange hold at kunst har en måte å påvirke mennesker mer enn det som har blitt gjort av politisk diskurs og akademikere.

Kunst kan også anspore spontane følelser, inkludert å bevege folk til tårer, latter og ta de nødvendige handlingene.

Det er i det lyset at kunstnere og mange intellektuelle innenfor nisjen er de primære målene for ulike undertrykkende regimer. Ytringsfriheten er sensurert.

  10 kjente og innovative Marcel Duchamp-kunstverk

Angrepene er ikke uten forbindelse med troen på at kunstnere og intellektuelle (inkludert kvinner) har en tendens til å avsløre grusomheten og korrupsjonen til fundamentalistiske grupper – et grep som til slutt åpner boksen med ormer og truer slike gruppers monopol og åpenbare utilstrekkelighet.

Derfor er det ikke overraskende at kunst blir sett på som grenseoverskridende på enkelte hold.

Det ansporer også til de kontinuerlige bevegelsene for å stille artister til taushet ved å bruke forskjellige midler, for eksempel anklager om blasfemi, fengsling og trakassering.

Det er en av grunnene til at Shelley, en av de radikale engelske poetene, mente at fremtiden er i nåtiden da planten ligger i frøet.

Han fortsatte også med å påstå at gjennom kunst ville det være lettere å realisere en fremtid som er forent, diversifisert og fortsatt lik for alle.

Det er på den måten at kunstnere av alle slag må anerkjennes som en viktig rolle i realiseringen av å skape et fungerende og mer sivilt samfunn.

Det er registrert at artister fra forskjellige steder til forskjellige tider har tatt dristige standpunkter for å styrke anerkjennelsen av menneskerettighetene.

De fortsatte også med å stå opp for menneskets verdighet ved å peke på lidelsene og undertrykkelsen til mennesker til forskjellige tider. Det er i lys av kunstnernes urokkelige ånd at de som driver med undertrykkelse, konstant er i frykt for frigjøring av mennesker takket være kunstverkene.

Når en viss del av media blir et verktøy i hendene på regjeringens cum-undertrykkere, blir kunstverk den siste utveien til å synge for frihet. Det er her betydningen av ytringsfrihet kommer frem som en stor bidragsyter

  Balanse i kunst – en titt på et av kunstens grunnleggende prinsipper

Når det bredere samfunnet er brodert i frykt og usikkerhet, kommer kunsten inn for å bli en stemme for de stemmeløse.

I de øyeblikkene kvinner blir stilnet, blir den kunstneriske bruken av kvinners selvuttrykk et utfordrende verktøy for å sparke mot begrensningene i kjønnsroller.

Uansett hvilken vei de overdrevne handlingene i samfunnet vender, kan man være sikker på at kunst alltid ville komme inn for å gi en stemme og legge et kime til de bredere frihetene til de berørte menneskene.

Hvis du lurer på om kunst har en rolle å spille for å bringe positive endringer i samfunnet, trenger du bare å se på motsetningene for å få et klarere bilde.

Med de konstante angrepene fra militante religiøse ekstremister mot kunstnere i mange land, er det tydelig at kunst er en kraft å regne med.

Ofring av kunstnere i interne konflikter av geopolitiske asymmetrier gir også flere detaljer til de daglige angrepene på kunstneriske friheter over hele verden.

På samme måte har musikere som har for vane å stille spørsmål ved korrupsjon og undertrykkelse i mange land heller ikke hatt det lett. De blir kontinuerlig undertrykt – et grep som er rettet mot å stemple de vanlige borgernes håp.

De forente nasjoner (FN) tok et dristig standpunkt for å publisere den første rapporten som oppfordret til kunstnerisk ytringsfrihet. Rapporten, publisert av FNs spesialrapportør, fortsatte også med å pålegge regjeringer å iverksette tiltak mot den uopphørlige undertrykkelsen av artister, samtidig som de ba om at slike krenkelser ble registrert.

Selv om de konvensjonelle internasjonale rapportene er utviklet for å rapportere bare mediefrihet, har andre organisasjoner, som National Coalition Against Censorship, Freemuse og Arterial Network, vært i stand til å dokumentere slike brudd.

  Impresjonismens innovasjon i kunsten

Selv om kjente artister har vært på mottakersiden av slike angrep og sensur, bør fokuset også utvides til andre områder, for eksempel kommende artister.

Det er med så omfattende diversifiseringer at kampene mot undertrykkelsen av kunsten ville bli taklet. Planer bør også være på plass for å få stater og regjeringer til å være ansvarlige for beskyttelsen av kunstneriske friheter og kunstnernes.

Til slutt er ytringsfrihet og kunst essensielle elementer som bør være en del av grunnlaget for ethvert fungerende demokrati.

I betraktning av levedyktigheten til menneskerettigheter i ethvert land, bør fokuset også begrenses til ytringsfriheten gitt til kunstnere til å uttrykke sine synspunkter.

Verdt å nevne er at forfølgelse av kunstnere skal betraktes som politisk og ikke som undertrykkelseshandlinger mot dissidenter. Når det blir slik, kan vi være sikre på at kunstens disposisjon som verktøy for sosial endring fortsatt er aktiv.

Fremfor alt er det i vår kollektive interesse som mennesker å etterstrebe ytringsfriheten for kunstnere til å si fra fordi det er ved å gjøre det slik at uregelmessighetene i våre samfunn kan påpekes og adresseres i god tid.