One Point Perspective Drawing – Lær å tegne perspektivkunst

PErspektiv kunst er en fin måte å forbedre tegneferdighetene dine på, da det utvikler følelsen av romlig bevissthet. Det er mange ettpunktsperspektiveksempler å se på for inspirasjon når du skal lære å tegne denne perspektivstilen. Ettpunktsperspektiv er en svært verdifull ferdighet for ulike tegneaktiviteter, spesielt levende tegneaktiviteter. Å ha grunnleggende kunnskap om å konstruere rom med reglene for ettpunktsperspektiv vil også gi deg en bedre følelse av å konstruere rom fra hukommelsen, eller rett og slett lage fiktive miljøer fra fantasien din. Reglene for enkel perspektivtegning kan være et flott tillegg til tegnerepertoaret ditt, da de kan forbedre din evne til å tegne miljøer, noe som gjør dem litt mer realistiske og oppslukende.

En enkel veiledning for å tegne ettpunktsperspektiv

I denne enkle perspektivtegningsopplæringen vil vi bryte ned prosessen med å tegne et ettpunktsperspektiv på en enkel og gjennomførbar metode. Vi vil dele opp prosessen i fordøyelige trinn som lar deg fullt ut forstå hvert aspekt ved å konstruere et ettpunktsperspektiv fra start til slutt. Denne opplæringen er enkel å følge og vil demonstrere hvordan du kan bruke ettpunkts perspektivtegningsregler for å lage ulike miljøer.

Nødvendige materialer

Denne opplæringen om hvordan du tegner ett punktperspektiv krever veldig enkle verktøy, da den har til hensikt å hjelpe deg med å forstå disse konseptene på et grunnleggende grunnleggende nivå. Du trenger en blyant, en linjal, et viskelær, en spisser og en kulepenn. Denne opplæringen demonstrerer en-punkts perspektivtegningsprosessen ved hjelp av en digital tegneenhet, men tegneprosessen er fullstendig anvendelig for tradisjonelle materialer. Hvis du ikke har en digital enhet, kan du finne alt materialet gjennom lenkene nedenfor:

  • Blyanter
  • Kulepenn
  • Hersker
  • Skjerper
  • Viskelær
  • Bra papir (200 g/m – 250 g/m anbefales)

Trinn-for-trinn-instruksjoner om hvordan du tegner ett punktsperspektiv

I denne opplæringen om punktperspektiv vil vi lære det grunnleggende om hvordan man konstruerer en ettpunkts perspektivtegning og hvordan denne spesielle perspektivtegningen kan brukes til å skape et miljø. Vi skal lære å tegne et oppslukende rom med reglene for et ettpunktsperspektiv. Vi vil lære hvordan disse spesielle teknikkene for perspektivtegning skaper et spesielt synspunkt i rommet og hvordan dette kan brukes til å skape en realistisk romlig scene.

Lær det grunnleggende for ettpunktsperspektiv

Vi ønsker først å forstå hva som gjør et ettpunktsperspektiv ved å tegne et ettpunktsperspektiv. Det er ganske enkelt å forstå de grunnleggende reglene som er nødvendige for et ettpunktsperspektiv, og når det først er forstått, kan det brukes til å skape alle slags miljøer.

Forstå horisontlinjen og forsvinningspunktet

Vi kan starte med å tegne en enkel horisontal linje gjennom midten av siden. Vi ønsker å forsikre oss om at horisontlinjen er litt nærmere toppen av siden.

ett punkts perspektiv 01

Herfra kan vi markere et punkt på horisontlinjen for å etablere forsvinningspunktet. Vi kan gjøre dette hvor som helst på siden, men for å gjøre det enkelt, la oss tegne forsvinningspunktet i midten av linjen.

ett punkts perspektiv 02

  Hvordan lage hudfarge - En veiledning for å male hudtoner

Forstå perspektivlinjer

Med ett punktperspektiv vil vi finne at alle objekter faller langs et enkelt plan som strømmer direkte inn i det enkelt forsvinningspunktet. Dette betyr at hvis vi tegner linjer, vil de flyte inn i det eneste forsvinningspunktet, dette enkelt forsvinningspunktet er det som bestemmer det som ett punktperspektiv.

ett punkts perspektiv 03

Når vi setter opp disse perspektivlinjene, vil vi finne at de vil styre hvor større eller små objekter som skal tegnes i tegningen. Dette vil gi effekten av at objekter blir mindre i skala ettersom de ser ut til å være mer på avstand.

ett punkts perspektiv 04

Når du tegner linjer som er plassert langs et vertikalt eller horisontalt plan, kan du bruke disse perspektivlinjene til å etablere origo eller kontaktpunkt.

ett punkts perspektiv 05

Vi vil også finne at uansett om objekter er plassert over eller under horisontlinjen, vil de alle strømme inn i forsvinningspunktet. Dette vil holde konsistensen i ettpunktsperspektivstilen.

ett punkts perspektiv 06

Tegne et rom i ettpunktsperspektiv

Nå som vi har en grunnleggende forståelse av ettpunktsperspektiv, la oss fortsette ved å lage et rommiljø ved å bruke reglene for en ettpunktsperspektivtegning. Det er alltid lurt å bruke disse reglene og sette dem inn i en faktisk tegning som bidrar til å kontekstualisere konseptene i et kunstverk.

Trinn 1: Tegn vegger i rommet

Du kan starte med å tegne horisontlinjen med et forsvinningspunkt i midten. Derfra kan du tegne diagonale linjer som flyter til de nederste hjørnene av siden. Herfra kan vi begynne med å tegne veggene i rommet ved å tegne vertikale og horisontale linjer som forbinder de diagonale linjene.

ett punkts perspektiv 07

Herfra kan vi tegne en annen firkant som er mye mindre i midten av den større firkanten. Allerede nå kan vi fortelle at dette etablerer veggene og dybden i rommet. Prøv å jobbe lett med blyantene dine, da vi vil jobbe lag oppå hverandre.

ett punkts perspektiv 08

Trinn 2: Skisser lett gjenstander i rommet

Det samme konseptet gjelder når du tegner gjenstander i rommet. I dette tilfellet, la oss starte ganske enkelt med en tabell. Fordi bordet sitter i horisontalplanet, vil sidene flyte inn i forsvinningspunktet, mens de horisontale linjene forblir horisontale.

ett punkts perspektiv 09

Men hvis vi skulle tegne en sofa mot veggen, vet vi at veggen er vertikal og derfor vil baksiden av sofaen forbli i vertikal retning. Dette bestemmes av siden av sofaen. Men for å gi den dybde, vil toppen av sofaen flyte langs dybdeskarpheten mot forsvinningspunktet.

ett punkts perspektiv 10

Et godt forslag er å jobbe i et sett med diagonale linjer, fra forsvinningspunktet, for hvert objekt. Deretter kan du bruke de diagonale linjene som retningslinjer for å konstruere objekter nøyaktig innenfor rommet.

ettpunktsperspektiv 11

Det er viktig å merke seg at objekter som flyter i retning oppover, eller vertikal retning, vil forbli slik. Men når flyten ut i det fjerne, er det her vi vil bruke forsvinningspunktet for å hjelpe oss.

ettpunktsperspektiv 12

Hvis vi bruker forsvinningspunktet for dybde hver gang vi tegner et objekt, vil vi ha kontinuitet i objekters skala og dybde. Dette vil gi dem en nøyaktig og realistisk strukturell forvrengning sett fra et ettpunktsperspektiv.

  Hvordan tegne en tysk hyrde – en rask og enkel tegneveiledning

ettpunktsperspektiv 13

Enten du tegner et teppe, en lysarmatur eller en dør, vil du bruke veggene og gulvet i rommet for å hjelpe deg med å fastslå lengden eller høyden på objektet. Forsvinningspunktet er imidlertid det du skal bruke for å fastslå dybden til objektet.

ettpunktsperspektiv 14

Dette betyr at du kan bruke veggene og taket til å bestemme plasseringen av objektet, men forsvinningspunktet og perspektivlinjene kan hjelpe deg med å bestemme hvor stor eller liten en gjenstand skal være avhengig av hvor den er plassert i rommet.

ettpunktsperspektiv 15

Trinn 3: Gå over skissen med raffinerte merker

Med ettpunkts perspektivtegninger er det greit å jobbe med lag med lys blyantskyggelegging for først å etablere tegningen. Derfra kan du begynne å lage mørkere blyantskygger og mer raffinert tegning. Når du har tegnet rommet ditt, gi det først en lett sletting før du tegner over det med mørkere merker.

ettpunktsperspektiv 16

Herfra kan du begynne å jobbe med objekter i rommet med flere detaljer og skyggelegging. Når vi vet hvor objektene er plassert i forhold til forsvinningspunktet, kan vi begynne å tegne dem mer nøyaktig.

ettpunktsperspektiv 17

Det er her vi kan begynne å bli mer kunstneriske om våre beslutninger og hvordan vi forbedrer ettpunkts perspektivtegningen med detaljer i objektene.

ett punkts perspektiv 18

Du kan leke med å legge til ting i rommet, for eksempel å legge til ting på bordet eller legge til detaljer på teppet. På dette stadiet kan vi begynne å være litt lekne med detaljene våre.

ettpunktsperspektiv 19

Når vi har bygget opp rommet nøyaktig ved å bruke forsvinningspunktet, handler resten om å skape miljøet ved å forstå skalaen til de allerede tegnede objektene.

ett punkts perspektiv 20

Trinn 4: Skisser objekter i rommet

På dette tidspunktet kan vi se hvor stort og dypt rommet er, som nå kan brukes til å veilede tegneprosessen og plassering av objekter i rommet. Dette betyr at vi kan legge til objekter i forgrunnen, midtgrunnen og bakgrunnen, ved å bruke de omkringliggende objektene til å bestemme hvor store eller små vi skal tegne nye objekter.

ettpunktsperspektiv 21

På dette tidspunktet kan du leke med å legge til nye objekter i rommet. Når du kjenner dybden av rommet bestemt av forsvinningspunktet, blir det en enkel perspektivtegningsprosess og hvordan du skalerer objekter.

ett punkts perspektiv

Igjen, så lenge du bruker veggene og taket for lengde og høyde, kan du bruke forsvinningspunktet til å sette opp retningslinjer for å bestemme dybden. Du kan ganske enkelt tegne linjer fra forsvinningspunktet til et hvilket som helst rom i rommet for å etablere strukturer riktig i rommet.

ett punkts perspektiv eksempler

Dette gjelder gulv, vinduer, kunst på veggene og hva du ellers ønsker å legge til rommet. Deretter kan du leke med skyggelegging og detaljering i de forskjellige objektene i perspektivtegningen.

enkel perspektivtegning

Herfra og ut kan du utforske hva slags detaljer du ønsker å legge til rommet, samt funksjoner utenfor, synlig gjennom vinduet. Og der har du det! Hvordan tegne et mellomrom ved å bruke et ettpunktsperspektiv.

enkel perspektivtegning

  Schizofrenikunst – Forholdet mellom kunst og psykisk sykdom

Tips å huske

  • Ta den tiden du trenger. Forstå det grunnleggende før du lager perspektivkunst.
  • Arbeid med lette lag. Du vil være sikker på at du bygger opp tegningen med lette lag med skisser før du legger til raffinerte og kontrastfylte detaljer
  • Sørg for at alle gjenstander flyter inn i forsvinningspunktet. Hvis du bruker forsvinningspunktet for å etablere objekter i rommet, vil de alltid se riktig ut.
  • Forstå at forsvinningspunktet brukes til dybde. Når du legger til objekter i rommet, kan gulvet og taket brukes for høyde og lengde, men forsvinningspunktet bestemmer dybden på objektet.

ett punkts perspektivtegning

Mange enkle perspektivtegningsteknikker kan brukes på ditt eget kunstverk som vil forbedre følelsen av dybde og rom. I denne veiledningen for tegning av forsvinningspunkt lærer vi hvordan dette verktøyet kan brukes til å etablere dybde for en mer realistisk tolkning av rommet. Denne ettpunktsperspektivteknikken kan brukes i ulike perspektivkunstverk.

ofte stilte spørsmål

Hva er hovedformålet med perspektivtegning?

Perspektivtegning hjelper deg å forstå dybden av feltet og hvordan du skaper denne effekten i en tegning. I ulike kunstverk kan vi tydelig se at det er en følelse av dybde som etablerer en forgrunn, midtgrunn og bakgrunn. Men for å konstruere disse rommene på en måte som virker logisk, vil perspektivtegning hjelpe deg med å lage disse effektene i dine egne tegninger. Ettpunkts perspektivtegning er en av få måter å jobbe med begreper om dybde og hvordan man etablerer denne kvaliteten i eget arbeid. Prøv å utforske ulike ettpunktsperspektiveksempler for å få en følelse av hvordan dybden utvikles ved hjelp av denne teknikken.

Hvordan kan du bruke perspektivtegning i kunst?

Ettpunktsperspektivkunst kan utnyttes på ulike måter, men kanskje den mest nyttige måten å bruke ettpunktsperspektiv på er å skape bakgrunner og miljøer. Perspektivkunst brukes for det meste til å lage mer nøyaktige scener som setter bakteppet for en tegning. Denne enkle perspektivtegningsopplæringen bryter ned hvordan du bruker et ettpunktsperspektiv for å konstruere en setting, for eksempel et rom. Dette kan også bidra til å etablere skalaen til objekter så vel som figurer i et miljø. En forsvinningspunkttegning hjelper til med å bestemme dybden av miljøet og hvor fjerntliggende objekter og rom er fra hverandre.

Hva er unikt med ettpunktsperspektiv?

Ettpunktsperspektiv er forskjellig fra to- og trepunktsperspektiver ved posisjonen det etablerer tilskueren i. Det skaper denne effekten av å se et enkelt aspekt av et rom og hvordan det omkringliggende rommet fortoner seg til et enkelt forsvinningspunkt. Dette brukes ofte i rom for å skape denne øyenhøyde effekten av å være i et rom, mens to- og trepunktsperspektiver etablerer rom med flere forsvinningspunkter. Derfor skaper dette en mer perifer representasjon av rommet, for eksempel å se rundt hjørner av en bygning.