Hvorfor studere kunsthistorie?

Ofte lurer folk på hvorfor de skal gå gjennom universitetets fire vegger for å få en grad i kunsthistorie. Likevel er kunsthistorie en mer fremtredende måte å bevare historiske begivenheter og få fortiden vår til å vare selv med endringene som følger med modernisering og sivilisasjon, og å studere kunsthistorien er en flott refleksjon for å forstå disse hendelsene

Å studere kunsthistorie er fortsatt et langt overlegent valg for mange, og kunstens rolle er en tysk integrert del av alt menneskeheten står for.

På dette tidspunktet vil vi gjerne definere Kunst historie.

Kunsthistorie er et organisert yrke som omhandler kunstnerisk og vitenskapelig studie av kunstverks historiske utvikling. Den inkorporerer den stilistiske og kontekstuelle analysen av utsøkte objekter fra en annen epoke, og undersøker hvorfor, hvordan, når, hvem og konteksten til kunstverket.

Kunsthistorikere kan utføre sine studier og analyser på skulpturer, malerier, arkitektoniske gjenstander, keramikk, møbler, musikk osv. de prøver å vite hvorfor en kunstner gjorde et bestemt arbeid, motivasjonene, de kulturelle og politiske påvirkningene og samspillet mellom kunst med naturen, samt sammenligne kronologisk betydningen av kunstverk fra en annen tidsalder.

Projisering av kunstens historiske tidslinje er en svært viktig del av historien, da dette gir en annen tilnærming til historien, som aktualiserer et visst nivå av historiens konkrethet, noe som gjør de skrevne ordene eller muntlige fortellingene mer håndgripelige å se og synlige for riktig verdsettelse av historien. og tidligere hendelser.

Grunner til at folk studerer kunsthistorie

Bevaring av kultur

Akkurat som historie er kunst nesten like gammel som mennesket. Kunsthistorie er et gjennomførbart middel for å bevare kulturarven til ethvert land eller folk, ettersom kultur er dynamisk og progressiv med tiden, så er det også kunsthistorie.

Samlingen av historisk kunst ville forhindre trusselen om kulturelle forvrengninger og verdifall som oppstår over århundrer.

Skrevne ord eller talt historie om tidligere hendelser ville utvilsomt gi oss en følelse av fortiden, og peke på levemåten til vårt folk i fortiden.

Likevel er kunsthistorie en mer fremtredende måte å bevare historiske hendelser på og få fortiden vår til å vare selv med endringene som følger med modernisering og sivilisasjon, og å studere kunsthistorien er en flott refleksjon for å forstå disse hendelsene

Kultur omfatter selvfølgelig alle områder av livet som religion, politikk, klesstiler, språk, danser osv. alle disse aspektene ved læring kan perfekt bevares av kunsthistorien.

  Hva er abstrakt ekspresjonisme? – Uttrykk og vitalitet fremfor perfeksjon

De fleste kunstverk er vanligvis holdbare og noen ganger statiske og kan også reproduseres. Disse egenskapene til kunstverk gjør kunsthistorien til en utmerket og gjennomførbar måte å overlevere vår kulturarv, og tradisjonell tro ned til generasjoner etter oss.

Hvorfor studere kunsthistorie? – Akademiske formål og fordeler

Kunsthistorie som profesjonsstudier er et utmerket pluss for å bygge verdens kunnskapsbank og organisering av lærestoff, spesielt innen humaniora.

Denne kunsthistoriestudien gir grunnlagsdata for forskere, bakgrunnskunnskap for studenter så vel som profesjonelle fagfolk i området.

Standardiseringen av stilistikk, estetikk og kontekstuell tolkning av kunstverk er betydelige akademiske fordeler ved å studere kunsthistorie. De fleste kunstverkene vi ser har en tilpasset historie bak seg.

Mens de uprofesjonelle menneskene bare setter pris på skjønnheten i det kunstverket, vil en kunsthistoriestudent ta seg tid til å observere hovedessensen og konteksten til det.

For eksempel kan det ikke være særlig interessant og engasjerende å gå på museet uten bakgrunnskunnskap om kunst eller en reiseleder. Dette er tilgjengelig fordi du kanskje ikke er kunnskapsrik om hvordan du skal tolke verkene i galleriene eller katedralen i museet.

Du er kanskje heller ikke klar over at maleriene og kunstverkene er tilstrekkelig arrangert for å betegne en variasjon i tid og derfor referere til overgangen i historien til en bestemt kultur eller etnisk gruppe.

Alle disse er imidlertid ikke nye for en student som er tatt opp til et program, da de fleste lærings- og kursarbeidene vil sørge for at det er tilstrekkelig interaksjon med de fleste av disse kunstverkene og gi visuell og teksturanalyse og tolkninger av dem.

Dette er viktig å ta med i betraktningen, da interessen for kunsthistorie kan skape en mulighet til å gjøre kunsthistoriske jobber.

Kunst refererer først og fremst til uttrykk for tanker, intuisjoner, drifter og følelser. Kurset vil opplyse deg om omgivelsene dine, og alle kunstverk forteller en historie.

Kunstens flere faser snakker om historie på ulike måter, og fra et skuespill som skildrer fremveksten av en kultur til et stykke av et arkitektonisk mesterverk som rommer flere gåter om fortiden.

Alle disse satt sammen i kunsthistorien for å fremme vår forståelse av fortidens hendelser uten å skrive opp.

Viser samfunnstrender og historiske tidslinjer

Kunsthistorie fremmer vår forståelse av endringene i våre samfunn og minner oss om viktige og strategiske hendelser i fortiden, den skisserer de sosiokulturelle og religiøse evolusjonene gjennom tolkningen av kunstverk som maleri, arkitektoniske byggverk, etc.

  10 mest kjente verk av Donatello

Ettersom tiden går, kan historien bli pervertert, selv om vi har de dokumenterte ordene for å vitne om hendelsene som fant sted århundrer tilbake.

Kunst er essensielt som et middel til å bekrefte en slik historie og gi oss ytterligere innsikt i hendelsene på den tiden.

Et maleri, et arkitektonisk verk eller en skulptur er alle noen av de mange typer kunstverk som kan bidra til å skape et bilde av hvordan samfunnet var på det tidspunktet de ble startet. Hvorfor studere kunsthistorie? – forbli et relevant spørsmål fra perspektivet om hvordan kulturer har utviklet seg siden starten av sivilisasjonen.

En historiker kan forklare de betydelige hendelsene fra fortiden, men vil mest sannsynlig ikke snakke om klærne som ble brukt av folk ved slike tiltredelser.

Kunsten gir oss derfor et helt distinkt perspektiv på historien.

Videre er kunstneriske bevegelser som er synlig forståelige i malerier vanligvis en direkte konsekvens av sosiale, religiøse eller politiske bevegelser som hadde skjedd før dem.

Fra Angelico brukte for eksempel perspektiv, i sin korsfestelse, en ny forestilling i begynnelsen av renessansen. Dermed er dette maleriet med på å betegne overgangen fra middelalderen til den italienske renessansen. Det er nyttig å studere kunsthistorie på grunn av hvert kunstverk som hjelper til med definisjonen (på en eller annen måte) av milepælen i en gruppes historie.

Hvert stykke kunsten skildrer vesentlig innsikt i perioden den betegner.

Dette faktum tillater folk å forstå visse aspekter av livet videre.

I Madonna and Child Enthroned with Saints av Raphael, kunstnerens komposisjon og farger, kunne man legge merke til å kaste lys over kulturen som fødte den. Denne typen idealistisk kunst kan vise funksjonene og informasjonen om de malte gjenstandene; for eksempel er alder, status og religiøs tro avbildet i verk av Raphael. Dette maleriet er en bekreftelse på betydningen av religion som på den tiden, da helgenene blir sett i bønn.

Malerier som dette holder historien livlig og folk interessert når de bringer til minnet for publikum om tidligere livsstil og tro.

Raphael fullfører å ha kunnskap om livet på 1500-tallet i dette andaktsmaleriet, og fremkaller de tidligere anerkjente aspektene. Ettersom observatører blir tiltrukket av stykker som denne, fremmer det deres historiske bevissthet, noe som gjør at de har flere svar på «hvorfor de bør studere kunsthistorie.» Personlig tiltrakk de slående fargene og den spennende komposisjonen meg til dette kunstverket da det ble plassert ved siden av de andre.

  15 mest kjente Jackson Pollock-malerier

Interaksjon med naturen på en håndgripelig måte

Kunsthistorie er et spennende yrke som ville gi de som våget seg i det muligheten til å samhandle og sette pris på naturen, da noe av dette kunstverket blir husket fra en naturlig sinnstilstand.

Det betyr ikke bare at du må sitte i noen klasser og høre på bedervede forelesninger, det innebærer et hjertelig samspill med naturen, og det er til og med mange grener å velge mellom.

Du kan velge å tilegne deg en kunsthistorisk bachelorgrad i musikk, kreativ kunst, litteratur og til og med dramatisk kunst. Videre trenger du ikke være flink til noen av disse tingene før du kan melde deg på kunsthistorieprogrammet, det du først og fremst er pålagt å gjøre er å ha en betydelig god følelse av å sette pris på verden som helhet og se ting fra en unikt perspektiv.

For eksempel, når du vurderer en tekanne, religiøse bygningsmalerier, ornamenter, museumsplaner, eller til og med lytter til klassiske sanger, som kunstner, må du merke deg at det er et historisk og kulturelt perspektiv bak dem. En kunsthistoriker vil forske og analysere dette og bli mer bevisst på dem.

Det er et middel for nasjonal og internasjonal integrering

Kunsthistorie er et felt som inkluderer andre felt som politikk, antropologi, humanitet, litteratur, liberalitet, estetikk, sosiologi, økonomi, etc.

Det gir en plattform for å studere lokale og utenlandske kulturelle, politiske og økonomiske trender og milepæler samt historiske forhold, som kan fremme nasjonal og internasjonal enhet.

Spesielt ettersom profesjonen har standardisert de analytiske og fortolkende metodikkene for kunsthistorier.

Konklusjon

I et nøtteskall ville man være fristet til å si at kunsthistorie er den viktigste delen av historien så vel som kunst, men selvfølgelig er andre felt innen kunst og historie veldig nyttige.

Å studere kunsthistorie er en fordel å gjøre hvis du har interesse og iver.