Hvordan går kunst og vitenskap sammen?

Kunst er en måte der ideer og fantasi får uttrykk i den visuelle formen, gjennom medier som skulptur og maleri. Mange ganger har kunst blitt brukt som et kommunikasjonsmedium hvor hensikten er å sette andre i stand til å forholde seg til visse realiteter i livet.

Kunst har vist seg å være svært nyttig når det gjelder å vekke dype samtaler om samfunnsspørsmål og endringer i miljøet.

Kunst er en måte å bringe fantasien til live og formidle selv vår dypeste frykt.

Vitenskapen, derimot, søker å gi forklaringer, stadig få mer dyptgående innsikt om visse fenomener og tilby svar til det beste i den forbindelse.

Så du skjønner, kunst er et uttrykk, og vitenskap er forklaringen bak uttrykket. Kunst uttrykker det den ser; vitenskapen forklarer det.

Spørsmålet om hvilket forhold som eksisterer mellom vitenskap og kunst har eksistert i uminnelige tider.

Men sannheten forblir at – Kunst = Vitenskap og Vitenskap = Kunst.

Kunst og vitenskap

Begge disipliner kan ikke fremmedgjøres fra hverandre. De er begge menneskets forsøk på å forklare og gi uttrykk for verden rundt seg, samtidig som de er i stand til å kommunisere sitt syn til andre rundt seg.

Metodene for uttrykk eller kommunikasjon i vitenskapen skiller seg fra de i kunst, ikke alle er vitenskaps- eller kunsttilbøyelige, så deres publikum er ikke det samme. Men ideene bak begge feltene forblir de samme.

Det er som en mann å søke forklaringer i et forsøk på å forstå verden rundt seg. Ofte livredd av frykten for det usynlige, spiller det ingen rolle hvor eventyrlysten du er. Å prøve å finne ut av noe, spesielt når det ikke gir mening, kan være frustrerende selv for de mest eventyrlystne av oss. Innerst inne, selv om han sjelden sier det, lengter mennesket etter forutsigbarhet og orden utover eventyrene sine.

  5 dyreste Kooning-malerier

Til tross for bitterheten vi står overfor i vår verden i dag, innser vi fortsatt at vi står fast i dette sammen. Hver suksess og fiasko er viktig. Derfor kan stedet for informasjon ikke overbetones. Vi kommer opp med bedre måter å formidle viktig informasjon på.

Selv når dataene er trivielle på noen måter, går de fortsatt rundt fordi, vel, hvem sladrer ikke?

Bare i sjeldne tilfeller vil du finne noen som vil hamstre ny informasjon i stedet for å skryte av at de har en unik innsikt om noe. Å dele meninger er tillatt, vi har en tendens til å se verden gjennom hverandres øyne og erfaringer, og det er et betydelig grunnlag for kunst og vitenskap også.

Både kunst og vitenskap krever i stor grad evnen til å få ny innsikt og kommunisere eller dele den med andre. En kunstner som synes det er vanskelig å uttrykke sitt syn på verden, kan kanskje slutte å være en. Og en vitenskapsmann som kan uttrykke seg, men ikke har noe å si, er en vitenskapsmann i det hele tatt.

Forskere står overfor aspektet ved å få ny innsikt, og kunstnere tar opp jobben med å kommunisere.

Både kunstnere og forskere legger mye arbeid i å lykkes på sine felt. Forskere bruker mye tid på å gjenta eksperimenter om og om igjen mens de prøver å oppdage nye realiteter. Når dette målet er oppnådd, finnes det metoder som gjør det lettere å kommunisere sine nye ideer. Noen ganger holder de samlinger og gjør spørreskjemaer for å formidle budskapet og få tilbakemeldinger om hva som fungerer.

  Kjente kattemalerier - En titt på de beste kattene i kunsten

Teknologi, som utvikler seg daglig, er anvendt vitenskap. Og når du prøver å dekorere rommet ditt og få det til å se vakkert ut, er det brukskunst.

Teknologi og estetikk er vitale deler av vår eksistens, men de påvirker ikke nødvendigvis hvordan vi oppfatter verden rundt oss. Vitenskap og kunst gjør hoveddelen av dette arbeidet.

Du må ha hørt minst en gang på college, at en nyre er bønneformet. Er ikke det kunst i vitenskapen? Så du tror fortsatt at kunst og vitenskap ikke henger sammen?

Arkitektur, som er en gren av vitenskap, krever en blanding av design og ingeniørkunst for å komme opp med imponerende strukturer.

Designdelen er kunsten involvert, og engineering bringer inn vitenskapsideen. Musikk og matematikk har blitt slått sammen og levert utmerkede resultater. Farger brukes til å undervise barn i naturfag.

Hver sektor som har til hensikt å være fortsatt relevant om kort tid, krever mye nysgjerrighet og kreativitet, det er det kunst og vitenskap handler om. Noen vitenskapelige fremstillinger forklares best ved hjelp av bilder.

Men kulturelt sett er disse disiplinene noe atskilt. Du vil mest sannsynlig bare høre om kunstgallerier og vitenskapssentre eller museer. Kunst finnes i gallerier, mens museene og vitenskapssentrene er åpne for vitenskapsentusiaster. I følge forskning er det kun et lite antall museumsbesøkende som er mellom 15-25 år.

Spørsmålet om hvordan man best kan skape interesse for vitenskap hos unge voksne i en tid der de tar karrierebeslutninger og er mest påvirkelige, er derfor et stort problem. De University of Melbourne, som en del av vitenskapsgalleriets internasjonale nettverk, har tatt opp denne søken for å tenne nysgjerrighet hos unge voksne mellom 15-25 år. Nettverket gir mye interessant opplevelse som kan føde neste generasjon kunst- og vitenskapsikoner, ved å gå inn og gradvis lukke grensene mellom vitenskap og kunst. Dette kommer sammen av kunst og vitenskap utløser et dypere nivå av samtale med edgy ideer og eksperimentelt innhold.

  Vektlegging i kunst – Utforsk viktigheten av visuell vektlegging

Vitenskapsgalleriet iscenesatte en utstilling merket BLOD: Tiltrekk og frastøt, med en rekke fengende undertemaer som stigma, helse, tabu, å gi og noen få andre. Ideene til innholdet i utstillingen ble hentet via en åpen utlysning for designere, få forskere og en rekke kunstnere som ble bedt om å sende inn forslag.

I løpet av valg av verk til utstillingen, presset forskerne og kunstnerne hverandre til å gå dypere, ta risiko og vurdere muligheten for bedre perspektiver. Det brakte frem forholdet mellom de to disiplinene, flyttet grenser og understreket viktigheten av å stille spørsmål.

Innholdet i utstillingen var både tankevekkende og eventyrlig. Det var en rekke samarbeid og sammenkoblinger, og dette gjorde det mulig for kunstnere og forskerne å se arbeidet sitt fra et annet perspektiv.

Så neste gang du blir fortalt at jorden er sfærisk, ikke lurer på hvilke former som har med vitenskap å gjøre, fordi kunst er lik vitenskap.