Kategori Konseptkunst

Hva er 3D og Game Shaders?

Hva er 3D og Game Shaders?

En shader er en ekstra kodebit som legges til en gjengivelse av en scene (eller en annen etterproduksjonsmetode). Shaders kan endre visuelle ved endre måten teksturer og belysning vises pånoen ganger på måter som ville være umulig med andre teknikker.…