Kategori Konseptkunst

Hva er en Storyboard-revisjonist?

Detailed storyboards hand-drawn

En storyboardrevisjonist er ansvarlig for å tegne og forbedre kunstverket for grove storyboards for å gjøre dem på modell og klare for produksjon. Denne revisjonsprosessen finner sted etter at de originale tavlene er skrevet og tegnet av storyboardkunstnere. Noen mennesker…

Hva er UV-kartlegging og utpakking?

UV unwrapping in Blender

Et UV-kart er den flate representasjonen av overflaten til en 3D-modell som brukes til å enkelt pakke inn teksturer. Prosessen med å lage et UV-kart kalles UV-utpakking. U og V refererer til de horisontale og vertikale aksene til 2D-rommet, ettersom…

Hva er Substance Painter?

Enter the Gungeon Bullet rendered

Allegorithmics Stoffmaler er et utrolig kraftig 3D-maleverktøy. Det kan sammenlignes med en 3D-versjon av Adobes Photoshop for digitalt malearbeid. Hovedformålet med Substance Painter er å teksturere modeller. Den er avansert maskering og prosedyremessig tekstureringsverktøy lar deg lage teksturer som er…

Hva er 3D hard overflate og organisk modellering?

Snowman sculpted and modeled in 3D

Både hard overflate og organisk modellering er i sin kjerne fortsatt polygonal modellering. Selv om forskjellige teknikker brukes mellom de to. I et nøtteskall er forskjellen mellom organisk og hard overflatemodellering nøyaktig hva navnene antyder. Organisk modellering er vanligvis å…